جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت- اخبار جشنواره
برگزاری دومین سمینار آموزشی- توجیهی جشنواره مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت در دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برگزاری دومین سمینار آموزشی- توجیهی جشنواره مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت در دانشگاه
دومین سمینار آموزشی-توجیهی جشنواره مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت با حضور دکتر موسوی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ، دکتر فرشاد دبیر جشنواره و رئیس مرکز تحقیقات بهداشت کار و دکتر یاراحمدی مدیر کل HSE وزارت صنعت-معدن-تجارت و نمایندگان حدود ٢٠٠ سازمان، نهاد و دستگاه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 12 خرداد 1395 در مرکز همایشهای رازی دانشگاه برگزار گردید.
در میزگرد اول این سمینار که با حضور دکتر موسوی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ، دکتر فرشاد دبیر جشنواره و رئیس مرکز تحقیقات بهداشت کار و دکتر یاراحمدی مدیر کل HSE وزارت صنعت-معدن-تجارت برگزار گردید، در مورد نقش عوامل اجتماعی و عملکرد سایر دستگاه های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی در ارتقای سلامت جامعه مطالبی مطرح و اهداف جشنواره که شناسایی و ارزیابی دستگاه های مختلف تاثیر گذار بر سلامت است، تبیین شد.
در ادامه سمینار دکتر کشاورز دبیر علمی جشنواه ابزار خود ارزیابی دستگاه ها برای معرفی موفقیتهای خود در ارتقای سلامت را بطور مفصل تشریح کرد.
سپس دکتر مطلبی دبیر اجرایی جشنواره نیز ضمن توضیح در مورد حوزه های فعالیتهای مرتبط با سلامت که دربرگیرنده سلامت جسمی، سلامت اجتماعی و فعالیتهای زیست محیطی برای گروه های مختلف اجتماعی می باشد،از نمایندگان دستگاه های حاضر در سمینار خواست با توجه به زمان برگزاری جشنواره که در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد، هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام و ارزیابی دستگاه خود و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نمایند.
در انتهای سمینار شرکت کنندگان در گروه های کاری مختلفی تقسیم شدند و برای کسب مهارت، ابزارهای مربوط به جشنواره را بصورت تمرینی و با مشارکت اعضاء کارگروه تکمیل نمودند.

نشانی مطلب در وبگاه جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت:
http://sdhfestival.iums.ac.ir/find.php?item=1.55.12.fa
برگشت به اصل مطلب