جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت- اخبار جشنواره
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

پایگاه جشنواره راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد جشنواره، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است. به زودی اطلاعات جشنواره و نحوه ثبت نام و ارسال اظهارنامه در پایگه قرار خواهد گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت:
http://sdhfestival.iums.ac.ir/find.php?item=1.55.10.fa
برگشت به اصل مطلب