راهنمای نگارش اظهارنامه

دریافت فایل ورد راهنما

دریافت فایل  پی دی اف راهنما

راهنمای سند خود ارزیابی

 مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی

اولین جشنواره ملی

مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

نشان  ملی مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی

پاییز 1395

تهیه شده : کمیته علمی جشنواره

سمینارهای آموزشی و اطلاع رسانی

مقدمه

امروزه توسعه سلامت محورمورد پذیرش جهانی واقع شده است. این درحالی است که اکثریت عوامل تعیین کننده سلامت، خارج ازحیطه نظامهای سلامت واقع هستند. پیشرفتهای علمی درموضوع سلامت، شواهدعلمی معتبری درزمینه نقش سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی خارج ازحوزه سلامت درهر دوجنبه تهدید سلامت و نیز محافظت و ارتقای سلامت جامعه ومحیط زندگی فراهم نموده است. لذا تامین سلامت جامعه و محیط زیست که از اهداف مورد اهتمام و اعلام شده دولت تدبیر و امید است، بدون جلب مشارکت سایر بخشهای توسعه درمسئولیت پذیری، پاسخگویی و اقدام برای پیشگیری ازتهدیدهای سلامتی ونیز ارتقای سلامت درهمه ابعاد جسمی، روانیِ، اجتماعی، معنوی، و زیست محیطی ممکن نیست.                  

ارتقای سلامت

با پیشرفت علم و تکنولوژی، درک از بیماری و سلامت و رویکردها به آن دچار دگرگونی شده است؛ لذا علوم بهداشتی نیز دچار تغییرات تکمیلی و تطابقی مهمی گردیده اند. در چند دهه اخیر درک جمعی از سلامت از رویکردهای خرافی ابتدا  به رویکرد پزشکی، سپس رویکرد روانشناختی و نهایتا رویکرد جامعه شناختی به سلامت تکامل پیدا کرده است. محصول رویکرد اجتماعی به سلامت ظهور علم و یا حوزه ارتقای سلامت در سال 1986 بود. در قطعنامه پایانی  اولین کنفرانس جهانی ارتقای سلامت که در این سال در شهر اوتاوای کانادا برگزار شد، و به منشور اتاوا معروف گردید، ارتقای سلامت به عنوان "فرآیند قادرسازی مردم برای افزایش کنترل و بهبود سلامت شان" تعریف گردید. این منشور بر اساس حرکت رو به جلوی سلامت عمومی با اعلام مجدد لزوم "عدالت" و "برابری اجتماعی"، بر ارتقای سلامت در تمام مکان ها از قیبل خانه، محله، مدرسه، محل کار، و جامعه تاکید کرد.

منشور ارتقای سلامت پنج اقدام اساسی را برای ارتقای سلامت مردم توصیه می کند که شامل موارد زیر می باشد:

 1. تدوین سیاست عمومی سالم
 2. ایجاد محیط های حمایت کننده از سلامت
 3. توسعه مهارت های فردی
 4. تقویت اقدامات اجتماعی
 5. بازجهت دهی خدمات بهداشتی

از آن پس، سازمان جهانی بهداشت  و نیز کشورهای پیشر و در سلامت با اتخاذ رویکرد جامع اجتمای به سلامت، بجای توجه محدود بر عوامل پزشکی و رفتاری موثر بر سلامت، توجه خود را بر مولفه های اجتماعی سلامت متمرکز نموده اند. در این راستا، حفظ سلامت  جامعه و محیط زیست مستلزم مسئولیت پذیری، پاسخگویی، و اقدام مشترک افراد و نیز همه سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی و مردم نهاد در داخل و به خصوص خارج از بخش بهداشت تلقی می گردد.

طبق شواهد علمی موجود، ارتقای مسئولیت پذیری و پاسخگویی نهادها و سازمانها برای سلامت مزایای مهمی نیز برای سازمانها ایجاد می کند. از جمله این منافع کسب شده می توان به کاهش هزینه های بهداشتی نهادها، تقویت جایگاه اجتماعی و شهرت سازمان ها، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش جذب و ماندگاری نیروی کار و نیز ارتقاء کیفیت محیط زیست با پیشگیری و کنترل انتشار آلاینده ها و بهینه سازی مصرف منابع و انرژی در سازمان اشاره نمود.  لذا مزایای شراکت در مسئولیت پذیری و پاسخگویی برای سلامت هم شامل خود نهادها و نیز اجتماع می گردد و نهایتا باعث بهبود سطح سلامت مردم ، بهبود کیفیت زندگی و تسریع روند توسعه پایدار می گردد.

در این راستا، معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، با همکاری معاونت بهداشتی  وزارت بهداشت (دفتر آموزش بهداشت و ارتقای سلامت) و دانشگاه علوم پزشکی ایران، اولین جشنواره مولفه های اجتماعی را در پاییز 1395 برگزارمی نمایند. به این منظور، از میان نهادها و سازمان هایی که به صورت داوطلبانه فعالیت های خود را این زمینه طبق فرم ارزیابی پیوست گزارش نمایند، سازمان های برتر در صورت کسب امتیاز لازم شناسایی و در مراسم اختتامیه جشنواره باحضور ریاست محترم جمهور و وزیر بهداشت قدردانی می گردد.

 لازم به ذکر است هدف نهایی جشنواره فرهنگ سازی و تشویق نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای ایفای نقش موثرتر در محافظت و ارتقای سلامت جامعه و محیط زیست و معرفی ایده ها و تجارب مفید برای سایر سازمانها می باشد.

سازمان های مجاز به شرکت در جشنواره: 

 کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای دولتی و غیردولتی، واحدهای صنعتی- معدنی، شرکت های خدماتی و غیره.که خارج از مجموعه تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند.

 1. دسته بندی نهادها/ سازمان های متقاضی نشان از نظر نوع

سازمان ها بر اساس نوع و اندازه سازمان خود وارد رقابت شده و یا سازمانهای مشابه هم از نظر نوع و هم اندازه مقایسه خواهند گردید. هر سازمان در یکی از دو گروه اصلی دولتی و یا غیر دولتی قرار می گیرد که هر یک به چندین زیر گروه تقسیم می شود.

 1. الف: بخش عمومی
  1. وزارتخانه‌ها
  2. مؤسسه‌های دولتی
  3. مؤسسه‌ها یا نهادهای عمومی غیردولتی
  4. شرکت‌های دولتی

 1. ب: بخش خصوصی (اشخاص حقوقی)
  1. شرکت‌های تجاری موضوع قانون تجارت
  2. موسسات غیرتجاری انتفاعی
  3. موسسات غیرتجاری غیرانتفاعی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد
 1. تعاریف و مصادیق انواع سازمان ها بخش عمومی:

انواع سازمان

تعریف

مصادیق

بخش عمومی

وزارتخانه

واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.

وزارت بازرگانی

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت نفت و...

مؤسسه دولتی

واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

سازمان هواشناسی کشور

سازمان دامپزشکی کشور

دیوان محاسبات کشور

دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مستقل و...

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی

واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50 %) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. تمامی واحدهای سازمانی مشمول ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/04/1373 و تبصره 1 آن مشمول این بند میشوند.

1 - شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد .

2 - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

3 - هلال احمر .

4 - کمیته امداد امام و...

شرکت دولتی

بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50 %) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

شرکت فرودگاههای کشور

شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت پست بانک

شرکت هواپیمایی کشوری

بانک ملی ایران

بیمه ایران

ایران خودرو و...

 1. تعاریف و مصادیق انواع سازمان ها بخش خصوصی:

انواع سازمان

تعریف

مصادیق

بخش خصوصی

شرکت‌های تجاری موضوع قانون تجارت

شرکت‌های مذکور در ماده 20 قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی

1. شرکت سهامی.

2. شرکت با مسئولیت محدود.

3. شرکت تضامنی و...

موسسات غیرتجاری انتفاعی و غیرانتفاعی

مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یاادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آن که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند . (آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب 1337) این موسسات را می توان به دو بخش انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم کرد. سازمان‌های مردم نهاد مصداق موسسات غیرتجاری غیرانتفاعی است.

تشکیلات و موسسات عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن دارند.

سازمانهای مردم نهاد با عناوین «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «مؤسسه» از مصادیق موسسات غیرتجاری غیرانتفاعی[1] است.

 1. ملاک های تعیین اندازه نهاد/سازمان  متقاضی جایزه

نهاد/ سازمان بزرگ

نهاد/ سازمان متوسط

نهاد/ سازمان کوچک

 500 و بیش از 500  نفر

50 تا 499 نفر

کمتر از 50 نفر

تعداد شاغلین/اعضا

*نکته: این تقسیم بندی شامل سازمان های سیاستگزار نمی شود.

اعلام برگزیدگان در گروههای اختصاصی:

با توجه به تنوع انواع و اندازه سازمان های متقاضی، جهت رعایت عدالت هر سازمان با سازمانی شبیه خود از نظر نوع و اندازه مقایسه خواهد شد. لذا  نهایتا  سازمان های برتر در 19 الی 20 گروه اختصاصی به شرح زیر شناسایی و معرفی خواهند شد:

 1. الف: بخش عمومی
  1. وزارتخانه‌ها (متوسط و یزرگ)
  2. مؤسسه‌های دولتی ( در سه گروه بزرگ ، متوسط و کوچک)
  3. مؤسسه‌ها یا نهادهای عمومی غیردولتی ( در سه گروه بزرگ ، متوسط و کوچک)
  4. شرکت‌های دولتی ( در سه گروه بزرگ ، متوسط و کوچک)

 1. ب: بخش خصوصی (اشخاص حقوقی)
  1. شرکت‌های تجاری موضوع قانون تجارت ( در سه گروه بزرگ ، متوسط و کوچک)
  2. موسسات غیرتجاری انتفاعی ( در سه گروه بزرگ ، متوسط و کوچک)
  3. موسسات غیرتجاری غیرانتفاعی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد (در سه گروه بزرگ، متوسط و کوچک)

چارچوب ارزیابی نهادها و سازمان های متقاضی نشان ملی مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی در برابر سلامت

کمیته علمی و فنی جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت در طی ده نشست پی در پی با حضور نمایندگانی از حوزه های تخصصی مرتبط از دانشگاه های کشور و همچنین نمایندگان فنی از قوه قضائیه، شهرداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت  و سایر ذیربطان با توجه به اسناد بالادستی و  نیز اسناد بین المللی مرتبط، با بیش از 350 نفر/ ساعت کار فنی و تخصصی فشرده موفق به تهیه چارچوب ارزیابی این جایزه گردیده است.

جدول چارچوب نظری ارزیابی نشان ملی مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی در برابر سلامت

ج- ابعاد مورد نظر بررسی نهادها در مسئولیت پذیری و پاسخگویی نهادهای اجتماعی و اقتصادی در برابر سلامت و ایفای نقش در ایجاد محیط های ارتقاء دهنده سلامت

ب-دامنه مسئولیت پذیری و پاسخگویی نهادهای اجتماعی و اقتصادی در برابر سلامت و ایفای نقش در ایجاد محیط های ارتقاء دهنده سلامت

الف- محورهای نشانگر مسئولیت پذیری و پاسخگویی نهادهای اجتماعی و اقتصادی در برابر سلامت و ایفای نقش در ایجاد محیط های ارتقاء دهنده سلامت

1. نظام ارزشی و فرهنگ سازمانی

2. خطی مشی و سیاست های سازمانی

3. تولیدات/خدمات سازمان

4. تبلیغات و بازاریابی خدمات/محصولات

5. پیامدهای محیط زیستی حاصل از فعالیتها، فرایندها، خدمات و محصولات

6. اقدامات اختصاصی با دغدغه بهبود وضعیت سلامت

1. سلامت کارکنان

2. سلامت مشتریان،مصرف کنندگان و گروهای ذیربط خدمات/محصول

3. سلامت اجتماع محلی اطراف نهاد/ سازمان

4.  سلامت جامعه

5.  سلامت محیط زیست

1.  دانش

2.  تعهد

3.  مسئولیت پذیری

4.  پاسخگویی

5.  اقدام

6.  تحقیق و توسعه

تعریف واژگان کلیدی  چارچوب  نظری:

محورها:

محورهای نشانگر مسئولیت پذیری و پاسخگویی سازمان ها در برابر سلامت و ایفای نقش در ایجاد محیط های ارتقاء دهنده سلامت: مسئولیت پذیری و پاسخگویی سازمان ها در برابر سلامت در شش محور دانش سازمانی، تعهد سازمانی ، مسئولیت پذیری سازمانی ، پاسخگویی سازمانی ، اقدام سازمانی و تحقیق سازمان متبوع در زمینه سلامت ارزیابی می شود. مجموع نمره کسب شده در شش محور نشانگر میزان مسئولیت پذیری و پاسخگویی سازمان در برابر سلامت و ملاک ارزشیابی خواهد بود.

 1. دانش: منظور دانش و اطلاعات مدیریت ارشد سازمان یا نهاد در مورد نقش سازمان های شبیه سازمان متبوع خود بر سلامت کارکنان، مشتریان و دریافت کنندگان خدمات یا محصولات سازمان ، اجتماع، جامعه و محیط زیست جامعه است.
 2. تعهد: منظور شواهدی است که حاکی از تعهد سازمان نسبت به سلامت در دامنه های سلامت کارکنان، مشتریان و دریافت کنندگان خدمات یا محصولات سازمان ، اجتماع، جامعه و محیط زیست است .
 3. مسئولیت پذیری: منظور شواهدی است که حاکی از مسئولیت پذیری سازمان در قبال سلامت و اثرات احتمالی منفی سازمان بر سلامت کارکنان، مشتریان و دریافت کنندگان خدمات یا محصولات سازمان، اجتماع، جامعه و محیط زیست است .
 4. پاسخگویی: منظور شواهدی است که حاکی از پاسخگویی سازمان در قبال اثرات احتمالی منفی سازمان بر سلامت کارکنان، مشتریان و دریافت کنندگان خدمات یا محصولات سازمان، اجتماع، جامعه و محیط زیست است .
 5. اقدام: منظور شواهدی است که حاکی از اقدامات عملی سازمان برای ارتقای سطح سلامت کارکنان، مشتریان و دریافت کنندگان خدمات یا محصولات سازمان، اجتماع ، جامعه و محیط زیست است .
 6. تحقیق: منظور شواهدی است که حاکی از اجرا و یا مشارکت سازمان در تحقیقات مرتبط با سلامت کارکنان، مشتریان و دریافت کنندگان خدمات یا محصولات سازمان اجتماع جامعه و محیط زیست است.

دامنه ها:

دامنه مسئولیت پذیری و پاسخگویی سازمان و نهادها در برابر سلامت و ایفای نقش در ایجاد محیط های ارتقاء دهنده سلامت: منظور حدود مسئولیت پذیری و پاسخگویی سازمان ها در زمینه سلامت است که فراتر از سلامت کارکنان/اعضا  بوده و سلامت مشتریان خدمات سازمان و یا افرادی که  به نحوی مرتبط و متاثر از فعالیت سازمان  هستند را نیز شامل شده و نهایتا سلامت مردم پیرامون سازمان و حتی کل جامعه و نیز محیط زیست را شامل می گردد. لذا نشانگرهای فوق در هر یک از دامنه های پنجگانه مسئولیت پذیری و پاسخگویی سنجیده خواهد شد.

 1. سلامت کارکنان/اعضا: منظور سلامت و رفاه جسمی، روانی، معنوی، و اجتماعی شاغلین در سازمان و یا اعضای وابسته است.

       * نکته: اعضا فقط شامل سمن ها می شود.

 1. سلامت مشتریان، مصرف کنندگان و گروهای ذیربط خدمات/محصول: منظور سلامت و رفاه جسمی، روانی، معنوی، و اجتماعی مشتریان، مصرف کنندگان و گروه های ذیربط خدمات/محصول است. ذیربطان شامل افرادی است که به هر نحوی با سازمان و یا محصولات و خدمات آن ارتباط دارند.
 2. سلامت  اجتماع محلی اطراف نهاد/ سازمان: منظور سلامت و رفاه جسمی، روانی، معنوی، و اجتماعی مردمی است. که در پیرامون سازمان زندگی می کنند و به نوعی تحت تاثیر وجود سازمان و یا خدمات / محصولات آن هستند.
 3. سلامت جامعه: منظور سلامت و رفاه جسمی، روانی، معنوی، و اجتماعی مردم در سطح منطقه یا کشور است.
 4. سلامت محیط زیست: منظور پاگیزگی، امنیت، بهداشت، حفظ و پایداری محیط زیست (محیط شامل گیاهان، جانوران و منابع طبیعی شامل آب، خاک، هوا و روابط متقابل بین آنهاست) است.

ابعاد :

ابعاد مورد نظر بررسی سازمان و نهادها برای تعیین مسئولیت پذیری و پاسخگویی در برابر سلامت و ایفای نقش در ایجاد محیط های ارتقاء دهنده سلامت: برای سنجش مسئولیت پذیری در هر محور نشانگر و در هر دامنه مسئولیت پذیری، ابعاد مختلف سازمان ها از نظام ارزشی سازمان گرفته تا مقررات سازمانی، تولیدات و خدمات سازمان، تبلیغات، پیامد های محیط زیستی و اقدامات اختصاصی سازمان در زمینه سلامت مورد بررسی قرار می گیرد.

 1. نظام ارزشی و فرهنگ سازمانی: منظور شرایط و جو فرهنگی و ارزشی سازمان است.
 2. خطی مشی و سیاست های سازمانی: منظوراهداف، استراتژی ها و مقررات و تصمیمات سازمان است.
 3. تولیدات/خدمات سازمان: منظور محصولات و یا خدماتی  است که سازمان ارائه می دهد.
 4. تبلیغات و بازاریابی خدمات/محصولات: منظور روشهای معرفی، ترویج، تبلیغ و یازاریابی محصولات و یا خدمات سازمان است.
 5. پیامدهای محیط زیستی حاصل از فعالیتها،فرایندها، خدمات و محصولات: منظور هر گونه تغییر در محیط (شامل گیاهان جانوران و منابع طبیعی و روابط متقابل بین آنها) که در اثر فعالیت، مقررات، خدمات و یا محصولات بوجود بیاید.
 6. اقدامات اختصاصی با دغدغه بهبود وضعیت سلامت: منظور اقدامات اختصاصی است که صراحتا با هدف سلامت در سازمان انجام شود.

تعداد سوالات هر محور

ردیف

محورها

تعداد سوالات محور

1

دانش

2 دسته سوال- هر یک در 5 دامنه- مجموعا 10 سوال

2

تعهد

2 دسته سوال- هر یک در 5 دامنه- مجموعا 10 سوال

3

مسئولیت پذیری

4 دسته سوال- هر یک در 5 دامنه- مجموعا 20 سوال

4

تحقیق

3 دسته سوال- هر یک در 5 دامنه- مجموعا 15 سوال

5

پاسخگویی

2 دسته سوال- هر یک در 5 دامنه- مجموعا 10 سوال

6

اقدام

5 دسته سوال-هر یک در 5 دامنه به استثنای دسته اخر در 4 دامنه- مجموعا 24 سوال

مجموع سوالات محورها

مجموعا 89 سوال

نکته مهم: ضرایب محورها

ردیف

محورها

تعداد سوالات محور

1

دانش

100

2

تعهد

150

3

مسئولیت پذیری

200

4

تحقیق

100

5

پاسخگویی

200

6

اقدام

250

مجموع سوالات محورها

مجموعا 89 سوال

نکته مهم: ضرایب دامنه ها

دامنه ها دارای ضرایب یکسان نیستند. با توجه به اهمیت، نمرات هر دامنه به شرح زیر در ضرایب خود ضرب می شوند تا نمره کل آن سوال محاسبه شود:

ردیف

دامنه

ضریب

1

سلامت کارکنان

1/0

2

سلامت مشتریان

15/0

3

سلامت اجتماع

2/0

4

سلامت جامعه

3/0

5

سلامت محیط زیست

25/0

جدول ثبت نمره کسب شده هر سازمان :

ردیف

محورها

نمره نهایی کسب شده هر محور

حداکثر نمره قابل اکتساب در آن محور

رتبه در بین سازمان های هم گروه

1

دانش

100

2

تعهد

150

3

مسئولیت پذیری

200

4

تحقیق

100

5

پاسخگویی

200

6

اقدام

250  

تمام محورها

جمع نمرات نهایی هر محور با اعمال ضرایب.

1000

چگونگی ثبت نام برای جشنواره :

الف- نحوه ورود به جایزه

 در این جشنواره کلیه نهادها/ سازمان ها به استثنای  سازمان های زیر مجموعه وزارت بهداشت، دخانیات، بصورت آزادانه می توانند متقاضی شرکت در فرآیند نشان ملی مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی در برابر سلامت باشند. به این منظور بایستی فرم دو صفحه ای اعلام مشخصات نهاد/ سازمان را در سایت ... وارد نموده و پس از تکمیل پرینت نموده با مهر و امضای بالاترین مقام اجرایی سازمان به دبیرخانه به شماره 88607936 و 86704631 فاکس می نمایند. بعد از دریافت کلمه عبور اختصاصی فرم اظهارنامه نشان را بر روی سایت تکمیل نمایند. روی سایت اختصاصی.............. دانلود نمایند.

ب- شیوه ارزیابی

 ارزیابی شامل بررسی فرم اظهارنامه تکمیل شده و همچنین مستندات ارائه شده توسط نهاد/ سازمان متقاضی توسط کمیته علمی- فنی و در صورت لزوم راستی آزمایی آن خواهد بود. به منظور صحه گذاری بر اظهارنامه و مستندات ارایه شده توسط نهاد/ سازمان متقاضی دبیرخانه جشنواره برای  سازمان های برگزیده بررسی اولیه بر اساس نمره اولیه کسب شده 10-30 درصد بالاترین نمرات خود ارزیابی،راستی آزمایی میدانی ترتیب خواهد داد و راستی ازمایی مستندات انجام خواهد شد.

ج-روش قضاوت نهایی برای امتیازدهی

براساس اظهارنامه، مستندات ارایه شده و راستی ازمایی  میدانی تیم ارزیاب؛ امتیازات هر مورد از محورهای شش گانه با توجه به ضرایب آنها محاسبه و در مجموع با روش مشارکتی و اجماع توسط کارگروه تخصصی کمیته علمی و فنی امتیاز نهایی نهاد/سازمان متقاضی تعیین خواهد گردید.

د-سطوح جوایز

براساس پیشنهاد کمیته علمی و فنی جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت، و مصوبه شورای سیاستگزاری جشنواره؛ در این دوره جایزه از هریک از دو گروه نهادها/سازمان های دولتی،  و غیر دولتی برگزیدگان در صورت کسب امتیاز لازم بر اساس ایین نامه داخلی کمیته علمی فنی برگزیدگان اول، دوم و سوم معرفی خواهند شد. همچنین در هریک از محورهای شش گانه معیارهای ارزیابی جایزه (دانش، تعهد، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، اقدام و تحقیق) نیز نهادها/سازمان های برتر معرفی و در اختتامیه جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت از عمکرد آنها با حضور مقامات عالی رتبه کشوری تجلیل خواهد گردید.

تاریخ های مهم جشنواره:

فعالیت

زمان

سمینارهای آموزشی و اطلاع رسانی جشنواره

تابستان  1395

فراخوان حضور نهادها و سازمان ها در جشنواره

تابستان  1395

آخرین فرصت برای ارسال فرم اعلام حضور سازمان در فرآیند جایزه

15 مهر ماه 1395

آخرین فرصت برای ارسال اظهار نامه و مستندات نهادها و سازمان ها

15 مهرماه 1395

اعزام ارزیابان به سازمان ها و بازدید از سازمان برتر

20 مهر الی 5آبان ماه  1395

اختتامیه جشنواره و تجلیل از نهادها و سازمان های برتر

16 آبان ماه 1395

مکان و زمان برگزاری جشنواره:

مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

پاییز 1395

ضمیمه 1: فهرست سوالات:

 1. سوال1-1-1:  نهاد/ سازمانی از جنس نهاد/ سازمان شما چه تاثیرات بالقوه مثبت و منفی می تواند بر سلامت کارکنان داشته باشد:
 2. سوال2-1-1:  نهاد/ سازمان از جنس نهاد/ سازمان شما چه تاثیرات بالقوه مثبت و منفی می تواند بر سلامت مشتریان و مصرف کنندگان و گروه های ذیربط خدمات/محصول  داشته باشد:
 3. سوال3-1-1:  نهاد/ سازمان از جنس نهاد/ سازمان شما چه تاثیرات بالقوه مثبت و منفی می تواند بر سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان داشته باشد:
 4. سوال4-1-1:  نهاد/ سازمان از جنس نهاد/ سازمان شما چه تاثیرات بالقوه مثبت و منفی می تواند بر سلامت جامعه داشته باشد:
 5. سوال5-1-1:  نهاد/ سازمان از جنس نهاد/ سازمان شما چه تاثیرات بالقوه مثبت و منفی می تواند بر سلامت محیط زیست داشته باشد؟
 6. سوال1-2-1: نهاد/ سازمان از جنس نهاد/ سازمان شما چه فرصت هایی برای مراقبت و ارتقای سلامت کارکنان در اختیار دارد؟ با دلیل نام ببرید.
 7. سوال2-2-1: نهاد/ سازمان از جنس نهاد/ سازمان شما چه فرصت هایی  برای مراقبت و ارتقای سلامت مشتریان و مصرف کنندگان و گروه های ذیربط خدمات/محصول در اختیار دارد؟ با دلیل نام ببرید.
 8. سوال3-2-1: نهاد/ سازمان از جنس نهاد/ سازمان شما چه فرصت هایی  برای مراقبت و ارتقای سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان در اختیار دارد؟ با دلیل نام ببرید.
 9. سوال4-2-1: نهاد/ سازمانی از جنس نهاد/ سازمان شما چه فرصت هایی  برای مراقبت و ارتقای سلامت جامعه در اختیار دارد؟ با دلیل نام ببرید.
 10. سوال5-2-1: نهاد/ سازمان از جنس نهاد/ سازمان شما چه فرصت هایی برای مراقبت و ارتقای سلامت محیط زیست در اختیار دارد؟ با دلیل نام ببرید.
 11. سوال1-1-2: چگونه سلامت کارکنان در نظام ارزشی و یا فرهنگ سازمانی نهاد/ سازمان شما منعکس شده است؟
 12. سوال2-1-2: چگونه سلامت مشتریان و مصرف کنندگان و گروه های ذیربط خدمات/محصول درنظام ارزشی و یا فرهنگ سازمانی نهاد/ سازمان شما منعکس شده است؟
 13. سوال3-1-2: چگونه سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان درنظام ارزشی و یا فرهنگ سازمانی نهاد/ سازمان شما  منعکس شده است؟
 14. سوال4-1-2: چگونه سلامت جامعه سازمان درنظام ارزشی و یا فرهنگ سازمانی نهاد/ سازمان شما منعکس شده است؟
 15. سوال-5-1-2: چگونه سلامت محیط زیست سازمان درنظام ارزشی و یا فرهنگ سازمانی نهاد/ سازمان شما منعکس شده است؟
 16. سوال-1-2-2 : چگونه سلامت کارکنان درخطی مشی، سیاست ها و راهبردهای نهاد/ سازمان شما منعکس شده است؟
 17. سوال2-2-2 : چگونه سلامت مشتریان، مصرف کنندگان و گروه های زیربط خدمات/محصول درخط مشی، سیاست ها و راهبردهای نهاد/ سازمان شما منعکس شده است؟
 18. سوال3-2-2 : چگونه سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان درخطی مشی، سیاست ها و راهبردهای نهاد/ سازمان شما منعکس شده است؟
 19. سوال4-2-2 : چگونه سلامت جامعه درخطی مشی، سیاست ها و راهبردهای نهاد/ سازمان شما منعکس شده است؟
 20. سوال5-2-2 : چگونه سلامت محیط زیست درخطی مشی و سیاست ها و راهبردهای نهاد/ سازمان شما منعکس شده است؟
 21. سوال1-1-3: درسازمان یا نهاد شما چه متولی مشخصی مسئولیت حیطه سلامت کارکنان را برعهده دارد؟
 22. سوال2-1-3: درسازمان یا نهاد شما چه متولی مشخصی مسئولیت حیطه سلامت مشتریان و مصرف کنندگان و گروه های ذیربط خدمات/محصول را برعهده دارد؟
 23. سوال3-1-3: درسازمان یا نهاد شما چه متولی مشخصی مسئولیت حیطه سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان را برعهده دارد؟
 24. سوال4-1-3: درسازمان یا نهاد شما چه متولی مشخصی مسئولیت حیطه سلامت جامعه را برعهده دارد؟
 25. سوال5-1-3: درسازمان یا نهاد شما چه متولی مشخصی مسئولیت حیطه سلامت محیط زیست را برعهده دارد؟
 26. سوال1-2-3: چگونه سازمان شما مسئولیت تاثیرات منفی ایجاد شده توسط خود بر سلامت کارکنان رامی پذیرد؟
 27. سوال2-2-3: چگونه سازمان شما مسئولیت تاثیرات منفی ایجاد شده توسط خود بر سلامت مشتریان و مصرف کنندگان و گروهای ذیربط خدمات/محصول رامی پذیرد؟
 28. سوال3-2-3: سازمان شما چگونه مسئولیت تاثیرات منفی ایجاد شده توسط خود بر سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان  رامی پذیرد؟
 29. سوال4-2-3: سازمان شما چگونه مسئولیت تاثیرات منفی ایجاد شده توسط خود بر سلامت جامعه رامی پذیرد؟
 30. سوال5-2-3: سازمان شما چگونه مسئولیت تاثیرات منفی ایجاد شده توسط خود بر سلامت محیط زیست رامی پذیرد؟
 31. سوال1-3-3: آیا تاکنون پیش آمده است نهاد/ سازمان شما  مسئولیت تاثیرات منفی ایجاد شده توسط خود بر سلامت کارکنان را بپذیرد؟
 32. سوال 2-3-3 : آیا تاکنون پیش آمده است نهاد/ سازمان شما  مسئولیت تاثیرات منفی ایجاد شده توسط خود بر سلامت مشتریان و مصرف کنندگان و گروه های ذیربط خدمات/محصول را بپذیرد؟
 33. سوال 3-3-3 - آیا تاکنون پیش آمده است نهاد/ سازمان شما  مسئولیت تاثیرات منفی ایجاد شده توسط خود بر سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان را بپذیرد؟
 34. سوال 4-3-3 : آیا تاکنون پیش آمده است نهاد/ سازمان شما مسئولیت تاثیرات منفی ایجاد شده توسط خود بر سلامت جامعه را بپذیرد؟
 35. سوال 5-3-3  آیا تاکنون پیش آمده است نهاد/ سازمان شما  مسئولیت تاثیرات منفی ایجاد شده توسط خود بر سلامت محیط زیست را بپذیرد؟
 36. سوال1-4-3: آیا نهاد/ سازمان شما در حوزه سلامت کارکنان، همکاری فعال با سایر نهادها/ سازمان ها داشته است؟
 37. سوال2-4-3: آیا نهاد/ سازمان شما در حوزه سلامت مشتریان و مصرف کنندگان و گروهای ذیربط خدمات/محصول با سایر نهادها/ سازمان ها همکاری فعال داشته است؟
 38. سوال3-4-3: آیا نهاد/ سازمان شما در حوزه سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان با سایر نهادها/ سازمان ها همکاری فعال داشته است؟
 39. سوال4-4-3 : آیا نهاد/ سازمان شما در حوزه سلامت جامعه با سایر نهادها/ سازمان ها همکاری فعال داشته است؟
 40. سوال5-4-3: آیا نهاد/ سازمان شما در حوزه سلامت  محیط زیست با سایر نهادها/ سازمان ها همکاری فعال داشته است؟
 41. سوال1-1-4: آیا نهاد/سازمان شمافرایندی را برای بررسی تاثیرات بالقوه منفی, و یا پیش بینی پیامدهای محتمل توسط نهاد/ سازمان بر سلامت کارکنان دارد؟
 42. سوال2-1-4: آیا نهاد/سازمان شمافرایندی را برای بررسی تاثیرات بالقوه منفی, و یا پیش بینی پیامدهای محتمل توسط نهاد/ سازمان بر سلامت مشتریان و مصرف کنندگان و گروه های ذیربط خدمات/محصول دارد؟
 43. سوال3-1-4: آیا نهاد/سازمان شمافرایندی را برای بررسی تاثیرات بالقوه منفی, و یا پیش بینی پیامدهای محتمل توسط نهاد/ سازمان بر سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان دارد؟
 44. سوال4-1-4: آیا نهاد/سازمان شمافرایندی را برای بررسی تاثیرات بالقوه منفی, و یا پیش بینی پیامدهای محتمل توسط نهاد/ سازمان بر سلامت جامعه دارد؟
 45. سوال5-1-4 : آیا نهاد/سازمان شمافرایندی را برای بررسی تاثیرات بالقوه منفی, و یا پیش بینی پیامدهای محتمل توسط نهاد/ سازمان بر سلامت محیط زیست دارد؟
 46. سوال1-2-4: آیا نهاد/ سازمان شما فرایندی برای نظر سنجی و بازخورد درمورد تاثیرات بالقوه منفی ایجاد شده توسط نهاد/ سازمان بر سلامت کارکنان را دارد؟
 47. سوال2-2-4: آیا نهاد/ سازمان شمافرایندی برای نظر سنجی و بازخورد درمورد تاثیرات بالقوه منفی ایجاد شده توسط نهاد/ سازمان بر سلامت مشتریان و مصرف کنندگان و گروه های ذیربط خدمات/محصول را دارد؟
 48. سوال3-2-4: آیا نهاد/ سازمان شمافرایندی برای نظر سنجی و بازخورد درمورد تاثیرات بالقوه منفی ایجاد شده توسط نهاد/ سازمان بر سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان را دارد؟
 49. سوال4-2-4: آیا نهاد/ سازمان شمافرایندی برای نظر سنجی و بازخورد درمورد تاثیرات بالقوه منفی ایجاد شده توسط نهاد/ سازمان بر سلامت جامعه را دارد؟
 50. سوال 5-2-4: آیا نهاد/ سازمان شما فرایندی برای نظر سنجی و بازخورد درمورد تاثیرات بالقوه منفی ایجاد شده توسط نهاد/ سازمان بر سلامت محیط زیست را دارد؟
 51. سوال1-3-4 : آیا سازمان/ نهاد شما جهت تحقیق سایر نهادها/ سازمان ها در زمینه سلامت کارکنان حمایت عملی انجام داده است؟ نام ببرید:
 52. سوال2-3-4: آیا نهاد شما جهت تحقیق سایر نهادها/ سازمان ها در زمینه سلامت مشتریان و مصرف کنندگان و گروه های ذیربط خدمات/محصول حمایت عملی انجام داده است؟ نام ببرید:
 53. سوال3-3-4: آیا نهاد شما جهت تحقیق سایر نهادها/ سازمان ها در زمینه سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان حمایت عملی انجام داده است؟ نام ببرید:
 54. سوال4-3-4: آیا نهاد شما جهت تحقیق سایر نهادها/ سازمان ها در زمینه سلامت جامعه حمایت عملی انجام داده است؟ نام ببرید:
 55. سوال5-3-4 : آیا نهاد شما جهت تحقیق سایر نهادها/ سازمان ها در زمینه سلامت محیط زیست حمایت عملی انجام داده است:
 56. سوال1-1-5: آیا نهاد/ سازمان شما اطلاعاتی مرتبط با بررسی و یا پیش بینی تاثیر نهاد/ سازمان بر سلامت  کارکنان را به نهادهای نظارتیگزارش می دهد؟ این اقدام داوطلبانه است یا اجباری؟ 
 57. سوال2-1-5: آیا نهاد/ سازمان شما اطلاعاتی مرتبط با بررسی و یا پیش بینی تاثیر نهاد/ سازمان بر سلامت مشتریان و مصرف کنندگان و گروه های ذیربط خدمات/محصول را به نهادهای نظارتیگزارش می دهد؟ این اقدام داوطلبانه است یا اجباری؟ 
 58. سوال3-1-5 : آیا نهاد/ سازمان شما اطلاعاتی مرتبط با بررسی و یا پیش بینی تاثیر نهاد/ سازمان بر سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان را به نهادهای نظارتیگزارش می دهد؟ این اقدام داوطلبانه است یا اجباری؟ 
 59. سوال4-1-5 : آیا نهاد/ سازمان شما اطلاعاتی مرتبط با بررسی و یا پیش بینی تاثیر نهاد/ سازمان بر سلامت جامعه را به نهادهای نظارتیگزارش می دهد؟ این اقدام داوطلبانه است یا اجباری؟ 
 60. سوال5-1-5: آیا نهاد/ سازمان شما اطلاعاتی مرتبط با بررسی و یا پیش بینی تاثیر نهاد/ سازمان بر سلامت محیط زیست را به نهادهای نظارتیگزارش می دهد؟ این اقدام داوطلبانه است یا اجباری؟ 
 61. سوال1-2-5: آیا نهاد/ سازمان شما فرایندی برای انجام اصلاحات بر اساس نتایج تحقیق و بررسی درمورد تاثیرات بالقوه منفی ایجاد شده توسط نهاد/ سازمان بر سلامت کارکنان را دارد؟
 62. سوال2-2-5: آیا نهاد/ سازمان شمافرایندی برای انجام اصلاحات بر اساس نتایج تحقیق و بررسی درمورد تاثیرات بالقوه منفی ایجاد شده توسط نهاد/ سازمان بر سلامت مشتریان ومصرف کنندگان وگروه های ذیربط خدمات/محصول را دارد؟
 63. سوال3-2-5: آیا نهاد/ سازمان شما فرایندی برای انجام اصلاحات بر اساس نتایج تحقیق و بررسی درمورد تاثیرات بالقوه منفی ایجاد شده توسط نهاد/ سازمان بر سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان را دارد؟
 64. سوال4-2-5: آیا نهاد/ سازمان شمافرایندی برای انجام اصلاحات بر اساس نتایج تحقیق و بررسی درمورد تاثیرات بالقوه منفی ایجاد شده توسط نهاد/ سازمان بر سلامت جامعه را دارد؟
 65. سوال5-2-5: آیا نهاد/ سازمان شمافرایندی برای انجام اصلاحات بر اساس نتایج تحقیق و بررسی درمورد تاثیرات بالقوه منفی ایجاد شده توسط نهاد/ سازمان بر سلامت محیط زیست را دارد؟
 66. سوال1-1-6: سلامت کارکنان چگونه درفرایند طراحی و تولید/ارائه و نیز در خود محصولات/ خدماتمورد توجه نهاد/ سازمان قرار گرفته است؟ چه اقداماتی صورت گرفته است؟
 67. سوال2-1-6: سلامت مشتریان ومصرف کنندگان و گروه های ذیربط خدمات/محصول چگونه درفرایند طراحی و تولید/ارائه  و  نیز در  خود محصولات/ خدماتمورد توجه نهاد/ سازمان قرار گرفته است؟ چه اقداماتی صورت گرفته است؟
 68. سوال3-1-6: سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان چگونه در فرایند طراحی و تولید/ارائه و  نیز در خود محصولات/ خدمات مورد توجه نهاد/ سازمان قرار گرفته است؟ چه اقداماتی صورت گرفته است؟
 69. سوال4-1-6: سلامت جامعه چگونه درفرایند فرایند طراحی و تولید/ارائه  و  نیز در  خود محصولات/ خدمات مورد توجه نهاد/ سازمان قرار گرفته است؟ چه اقداماتی صورت گرفته است؟
 70. سوال5-1-6: سلامت محیط زیستچگونه درفرایند طراحی و تولید/ارائه و  نیز در خود محصولات/ خدمات مورد توجه نهاد/ سازمان قرار گرفته است؟ چه اقداماتی صورت گرفته است؟
 71. سوال1-2-6: چگونه سلامت کارکنان، در تبلیغات و بازاریابی نهاد/ سازمان شما مورد توجه قرار گرفته است؟ چه اقداماتی صورت گرفته است؟
 72. سوال2-2-6: چگونه سلامت مشتریان و مصرف کنندگان و گروه های ذیربط محصول/ خدمات، در تبلیغات و بازاریابی نهاد/ سازمان شما مورد توجه قرار گرفته است؟ چه اقداماتی صورت گرفته است؟
 73. سوال3-2-6: چگونه سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان، در تبلیغات و بازاریابی نهاد/ سازمان شما مورد توجه قرار گرفته است؟ چه اقداماتی صورت گرفته است؟
 74. سوال4-2-6: چگونه سلامت جامعه، در تبلیغات و بازاریابی نهاد/ سازمان شما مورد توجه قرار گرفته است؟ چه اقداماتی صورت گرفته است؟
 75. سوال5-2-6: چگونه سلامت محیط زیست، در تبلیغات و بازاریابی نهاد/ سازمان شما مورد توجه قرار گرفته است؟ چه اقداماتی صورت گرفته است؟
 76. سوال 1-3-6: چگونه تبعات منفی بر سلامت کارکنان توسط نهاد/ سازمان محافظت شده است؟
 77. سوال 2-3-6: چگونه تبعات منفی بر سلامت مشتریان و مصرف کنندگان و گروه های ذیربط محصول/ خدمات توسط نهاد/ سازمان محافظت شده است؟
 78. سوال 3-3-6: چگونه تبعات منفی بر سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان توسط نهاد/ سازمان محافظت شده است؟
 79. سوال 4-3-6: چگونه تبعات منفی بر سلامت جامعه توسط نهاد/ سازمان محافظت شده است؟
 80. سوال 5-3-6: چگونه تبعات منفی بر سلامت محیط زیست توسط نهاد/ سازمان مدیریتشده است؟
 81. سوال1-4-6: آیا نهاد/ سازمان شما از انجام برنامه های مرتبط با سلامت کارکنان حمایت عملی انجام داده است؟ چه اقدامی؟
 82. سوال2-4-6: آیا نهاد/ سازمان شما از انجام برنامه های مرتبط با سلامت مشتریان و مصرف کنندگان و گروه های ذیربط محصول/ خدمات حمایت عملی انجام داده است؟ چه اقدامی؟
 83. سوال3-4-6: آیا نهاد/ سازمان شما از انجام برنامه های مرتبط با سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان حمایت عملی انجام داده است؟ چه اقدامی؟
 84. سوال4-4-6: آیا نهاد/ سازمان شما از انجام برنامه های مرتبط با سلامت جامعه حمایت عملی انجام داده است؟ چه اقدامی؟
 85. سوال5-4-6: آیا نهاد/ سازمان شما از انجام برنامه های مرتبط با سلامت محیط زیست حمایت عملی انجام داده است؟ چه اقدامی؟
 86. سوال1-5-6 : آیا نهاد/ سازمان شما اقدامات موثری را در حوزه عدالت درسلامت کارکنان برنامه ریزی و اجرا نموده است؟
 87. سوال2-5-6: آیا نهاد/ سازمان شما اقدامات موثری را در حوزه عدالت در سلامت مشتریان و مصرف کنندگان و گروه های ذیربط محصول/ خدمات برنامه ریزی و اجرا نموده است؟
 88. سوال3-5-6 : آیا نهاد/ سازمان شما اقدامات موثری را در حوزه عدالت در سلامت اجتماع و محله اطراف نهاد/ سازمان برنامه ریزی و اجرا نموده است؟
 89. سوال4-5-6: آیا نهاد/ سازمان شما اقدامات موثری را در حوزه عدالت در سلامت جامعه برنامه ریزی و اجرا نموده است؟


[1]  سازمان غیردولتی که در این آئین‌نامه «سازمان» نامیده می‌شود، به تشکلهایی اطلاق می‌شود که گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشد. (آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی)


دفعات مشاهده: 1081 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

AWT IMAGE

تاریخ های مهم

 • ثبت نام و ارسال اظهارنامه: تا 15دی ماه ۹۵
 • ارزیابی و راستی آزمایی: 15 دی ماه - 30 بهمن ماه ۹۵
 • تاریخ برگزاری جشنواره : اسفند ماه ۹۵

کتابچه جشنواره

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

آمار سایت

 • کل کاربران ثبت شده: 339 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • میهمانان در حال بازدید: 1 کاربر
 • تمام بازدید‌ها: 81378 بازدید
 • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 69 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Social Determinants of Health​ Festival ​

Designed & Developed by : Yektaweb