مقدمه

مقدمه
امروزه  توسعه سلامت محور مورد پذیرش جهانی واقع شده است . این در حالی است که اکثریت عوامل تعیین کننده سلامت، خارج از حیطه نظام های سلامت واقع هستند. پیشرفت های علمی در موضوع سلامت، شواهد علمی معتبری در زمینه نقش سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی خارج از حوزه سلامت در هر دو جنبه تهدید سلامت و نیز محافظت و ارتقای سلامت جامعه و محیط زندگی فراهم نموده است. لذا تامین سلامت جامعه و محیط زیست که از اهداف مورد اهتمام و اعلام شده دولت تدبیر و امید است، بدون جلب مشارکت سایر بخش های توسعه در مسئولیت پذیری و پاسخگویی و نیز اقدام برای  پیشگیری از تهدید های سلامتی  و نیز ارتقای سلامت در همه ابعاد جسمی، روانیِ اجتماعی، معنوی، زیست محیطی ممکن نیست.

ارتقای سلامت
با پیشرفت علم و تکنولوژی، درک از بیماری و سلامت و رویکردها به آن دچار دگرگونی شده است؛ لذا علوم بهداشتی نیز دچار تغییرات تکمیلی و تطابقی مهمی گردیده اند که از آن ها به عنوان انقلاب های بهداشتی یاد می شود. این روند از رویکردهای خرافی به پزشکی (انقلاب اول بهداشت عمومی) و سپس به رویکرد روانشناختی (انقلاب دوم بهداشت عمومی) تغییر کرد. پس از گزارش لالوند در سال 1974 و متعاقب آن انتشار اعلامیه آلماتای  سازمان جهانی بهداشت با ارایه یک رویکرد "جامعه شناختی" به سلامت، به عنوان نقطعه عطف انقلاب سوم بهداشت عمومی مطرح شد. در روز 21 نوامبر 1986 در شهر اوتاوای  کانادا اولین جشنواره بین المللی ارتقای سلامت به منظور بررسی نحوه دستیابی به اهداف آلماتا برگزار و بر نیازهای مناطق مختلف جهان دردستیابی به هدف "سلامت برای همه" متمرکز گردید. در این جشنواره مفهوم "ارتقای سلامت" معرفی و منشور اوتاوا برای ارتقای سلامت منتشر شد. ارتقای سلامت در این منشور به عنوان  "فرآیند قادرسازی مردم برای افزایش کنترل و بهبود سلامت شان" (سازمان جهانی بهداشت، 1365) تعریف گردید. این منشور بر اساس حرکت رو به جلوی سلامت عمومی با اعلام مجدد لزوم "عدالت" و "برابری اجتماعی"، به منظور ارتقای سلامت در تمام عرصه های مدرسه، محل کار، خانه و جامعه؛ برجلب حمایت همه جانبه، فرآیند قادر سازی و میانجیگری بین علایق برای سلامت تاکید کرد. منشور ارتقای سلامت پنج حوزه مشخص زیر را مورد توجه قرار داده است.
1. تدوین سیاست عمومی سالم
2. ایجاد محیط های حمایت کننده
3. توسعه مهارت های فردی
4. تقویت اقدامات اجتماعی
5. بازجهت دهی  خدمات بهداشتی
منشور اوتاوا همچنین تاکید دارد حوزه خدمات سلامت فراتر از مسئولیت های سنتی خود در ارایه خدمات بالینی و درمانی، بایستی به سوی ارتقای سلامت حرکت کند. سازمان
دومین جشنواره بین المللی ارتقای سلامت در آدلاید  استرالیا اتخاذ "سیاست های عمومی سالم" را توصیه کرد. هدف اصلی سیاست عمومی سالم ایجاد یک محیط حمایتی است تا مردم قادر باشند به یک زندگی سالم دست یابند. سیاست های سالم موجب می شود امکان انتخاب سالم تر توسط شهروندان آسان شده و این سلامت محیط فیزیکی و اجتماعی را افزایش می دهد.
پس از آن در سال 1991 در توصیه های جشنواره ساندزوال سازمان جهانی بهداشت بر ایجاد "محیط های حمایت کننده در تمام عرصه ها" و اقدامات اجتماعی تاکید می نماید. به دنبال اتخاذ سیاست های عمومی سالم بخش های مهم دولت با کشاورزی، تجارت، آموزش، صنعت و انجمن ها بایستی سلامت را به عنوان یک فاکتور ضروری هنگام تدوین سیاست های خود در نظر گرفته و در برابر آن مسئولیت پذیر باشند.
لذا در بیانیه چهارمین جشنواره بین المللی ارتقای سلامت جاکارتا  در سال 1997 برای پاسخگویی به نیازهای جدید سلامت در قرن بیست و یکم تاکید می شود نیازمند شکستن مرزهای سنتی میان بخش دولتی و غیر دولتی و افزایش همکاری های بین بخشی و مشارکت برای ارتقای سلامت هستیم. همچنین بر "تقویت جلب حمایت" همه جانبه، "قادر سازی افراد و جوامع" برای کنترل سلامت خود، ایجاد "کمپین هایی از ائتلاف" بین گروه ها و "میانجیگری بین علایق" تاکید می کند. بیانیه جاکارتا اولین اولویت ارتقای سلامت در قرن 21 را افزایش مسئولیت های اجتماعی در قبال سلامت می داند؛ و از تصمیم گیرندگان می خواهد به شکلی پایدار و مستمر به مسئولیت های اجتماعی سلامت متعهد بوده و از هر دو بخش دولتی و خصوصی می خواهد به دنبال اجرای سیاست های عملی برای ارتقای سلامت باشند.
لذا، هشتمین جشنواره بین المللی ارتقای سلامت در روزهای 10 تا 14 جون 2013 بدنبال منشور اوتاوا و             بیانیه های سایر جشنواره ها تاکید می نماید؛ رویکرد "سلامت در همهسیاست ها" مسئولیت حکومت ها و دولت ها است و آنها  بایستی به مقوله شاخص های اجتماعی سلامت توجه نمایند.
لذا شورای عالی عوامل اجتماعی موثر سلامت (SDH) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری علوم پزشکی ایران، جشنواره ملی تعهد و مسئولیت اجتماعی را در هفته سامت بصورت سالیانه برگزار می نمایند. به این منظور، به نهادها و سازمان هایی که به صورت داوطلبانه فعالیت های خود را مطابق خواسته های مراجع بین المللی و ملـی به عنوان یک عرصه ارتقا دهنده سلامت قرار دهند، به دلیل مسئولیت پذیری و پاسخگویی در برابر سلامت ذی نفعان درون و برون سازمانی خود در یکی از سطوح سه گانه جایزه ملی مسئولیت پذیری و پاسخ گویی اجتماعی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. این جوایز توسط دبیرخانه و زیر نظر شورای سیاستگذاری تهیه و در مراسم اختتامیه جشنواره ضمن معرفی اقدامات از نهادها و سازمان های برتر خارج از حوزه سلامت با حضور ریاست محترم جمهور و وزیر بهداشت قدردانی می گردد.

اهمیت موضوع
پیشرفت های علمی در موضوع سلامت فرد و جامعه، شواهد علمی معتبری در زمینه نقش نهادها و سازمان های خصوصی و دولتی خارج از حوزه سلامت در هر دو جنبه تهدید سلامت و ونیز محافظت و ارتقای سلامت جامعه و محیط زندگی فراهم نموده است.  لذا لازم است که مدیران و محققین سلامت، اقدامات موثری در جلب مشارکت این سازمان ها در شراکت در مسئولیت پذیری و پاسخگویی و نیز اقدام برای پیشگیری از تهدید های سلامتی و نیز ارتقای سلامت در همه ابعاد جسمی، روانیِ اجتماعی، معنوی، زیست محیطی و غیره بنمایند. به علاوه بر طبق شواهد علمی موجود، ارتقای مسئولیت پذیری و پاسخگویی نهادها و سازمان ها باعث کاهش هزینه های بهداشتی نهادها، تقویت جایگاه اجتماعی و شهرت سازمان ها، افزایش بهره وری نیروی کار و نیز افزایش جذب و ماندگاری نیروی کار در سازمان مربوطه می گردد. لذا مزایای شراکت در مسئولیت پذیری و پاسخگویی برای سلامت هم شامل خود نهادها و نیز اجتماع می گردد. این جشنواره می تواند در زمره نخستین گام ها در این راستا محسوب گردد.

 گروه هدف: نهادهای خارج از بخش سلامت
 هدف  نهایی جشنواره : فرهنگ سازی و تشویق نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای ایفای نقش موثرتر در محافظت وارتقای سلامت جامعه و محیط زندگی
 


دفعات مشاهده: 2271 بار   |   دفعات چاپ: 234 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

AWT IMAGE

تاریخ های مهم

  • ثبت نام و ارسال اظهارنامه: 1396/11/25
  • تاریخ برگزاری جشنواره : 1397/02/03

کتابچه جشنواره

اشتراک در خبرنامه

آدرس پست الکترونیکی دبیرخانه جشنواره :sdhfestival.ir@gmail.com

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده: 640 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 8 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 216204 بازدید
  • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 109 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Determinants of Health​ Festival ​

Designed & Developed by : Yektaweb